Betingelser

Påmeldingsregler
 • Alle påmeldinger til våre svømmekurs gjøres gjennom vårt påmeldingssystem. Påmeldinger registreres i den rekkefølge de kommer inn.
 • Påmelding til vannaerobic gjøres på e-post. Se egen side for vannaerobic.
 • Påmelding til bassengtrening for gravide gjøres på e-post. Se egen side for gravide.
 • Påmelding til svømmekurs, pt-timer, vannaerobic eller bassengtrening er bindende.
 • Det er kundens ansvar å komme til trening/kurs.
 • Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte en gruppe.
Avmeldingsbetingelser
 • Avmelding innen 24 timer fra påmelding er kostnadsfritt, forutsatt at avmeldingen mottas på e-post: kurs@svommeakademiet.no
 • Ved avmelding på e-post tidligere enn 7 dager før kursstart betales 50 % av kurspris/treningsavgift.
 • Ved avmelding senere enn 7 dager før kursstart skal kursavgift/treningsavgift betales i sin helhet.
 • Avmelding tas kun imot skriftlig på e-post til: kurs@svommeakademiet.no
 • Det er ikke angrerett på kjøp av kurs eller trening av Svømmeakademiet  jfr. angrerettloven om unntak: kapittel 5 §19 b som gjelder tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom.   
Betaling
 • Vi sender faktura for kursavgift på e-post.
 • Kursavgift skal betales innen betalingsfristen.
 • Vennligst benytt KID-nummer ved betaling.
 • Purregebyr etter gjeldende lover og regler.
 • Prisene gjelder for kunder som oppgir korrekt e-postadresse ved påmelding, så vi kan sende faktura på e-post. Vi tar ikke gebyr for fakturering på e-post.
  Hvis e-post med faktura ikke kommer frem så sender vi ny faktura eller purring med brevpost. Da tilkommer fakturagebyr/purregebyr eter gjeldende satser.
 • Hvis du ønsker faktura tilsendt med vanlig brevpost, så gi oss beskjed om dette. Da tilkommer et fakturagebyr på kr. 60,-. 
 • Ubenyttede timer refunderes ikke. Dette gjelder også ved sykdom.
Påmelding til venteliste
 • Påmelding til ventelise foregår i påmeldingssystemet.
 • Det er gratis å melde seg på selve ventelisten, men beløpet som er overstrøket er kursprisen som man skal betale hvis man får plass på kurset. 
 • Hvis du får plass, så mottar du kursbekreftelse og faktura på e-post (vedlegget har flere sider og inkluderer faktura med kursavgiften). 
 • Hvis du ikke ønsker kursplassen så kan du avmelde deg kostnadsfritt innen 24 timer fra vi sendte deg e-post med kursbekreftelse og faktura.
 • Avmelding skal sendes på e-post til: kurs@svommeakademiet.no
 • Du kan melde deg på venteliste til flere kurs som kan passe, og det behandles kun som en påmelding av vår administrasjon.   
Bekreftelse på plass
 • Har du meldt deg på svømmekurs via vårt elektroniske påmeldingssystem så vil du motta kursbekreftelse på e-post. Faktura kommer i vedlegg i samme e-post. Vennligst kontakt kontoret hvis kursbekreftelse eller faktura ikke er mottatt.
 • Har du meldt deg på noen av våre andre aktiviteter via e-post så vil du motta bekreftelse på e-post.
 • All informasjon som kursbekreftelser, beskjeder osv. formidles via e-post. Husk å sjekke din e-post regelmessig. Det er kurselevens/foresattes ansvar å informere oss ved bytte av e-postadresse.
 • Hvis du ikke har mottatt kursbekreftelse eller faktura så vennligst sjekk spam/søppelpost.
 • I vårt påmeldingssystem må vi markere manuelt om et kurs er fullt eller ikke. Det kan derfor forekomme at kurs er fulle uten at det fremgår av påmeldingsskjemaet.
Om barnekursene
 • På våre barnekurs er foresatte ikke med barna i vannet.
 • På barnekursene forbeholder vi oss retten til å flytte kurselever til et annet kurs/gruppe(fortrinnsvis på samme dag/tid hvis det er ledig plass) hvis de ikke behersker de øvelser som kreves for å begynne på det aktuelle kursnivå, eller hvis vi av disiplinære grunner må splitte kurselever som ikke fungerer sammen. 
 • Vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre justeringer, for at gruppene skal fungere best mulig og for at barna skal få mest mulig ut av undervisningen. Selvsagt tar vi dette opp med foresatt først.
 • Vi har ikke rene jente eller gutte grupper på barnekurs. Påmeldinger registreres i den rekkefølge de kommer inn, og ønske om jente/gutte gruppe vil ikke bli tatt hensyn til.
 • Antall plasser på de ulike nivåer vil variere så vi kan ikke garantere plass på samme dag og tid.
Fravær
 • Kunder vil ikke få refundert kursavgift eller mulighet til ta igjen kurstimer eller treningstimer som mistes på grunn av sykdom, reise eller av andre grunner. 
Smittsom sykdom
 • Personer med smittsom sykdom har ikke tilgang til bassenget, garderober eller bassengområdet. Det er viktig for alle at dette blir respektert. Er du usikker kan du kontakte kontoret for nærmere informasjon: kurs@svommeakademiet.no
Annet
 • Hvis vi må avlyse en kursdag/trening fordi bassenget er stengt grunnet ytre forhold som Svømmeakademiet ikke kan påvirke (Dette kan være forhold som, men ikke begrenset til: avføring eller oppkast i bassenget, strømbrudd, driftsproblemer eller lignende), kan vi ikke kompensere for dette hverken i form av penger eller ekstra opplæringstimer.
 • Svømmebasseng behøver regelmessig vedlikehold. Hvis kurs eller trening blir utsatt eller avlyst grunnet vedlikehold eller rehabilitering utover 1 kursuke vil dette bli kompensert for som ekstra kurstimer, rabatt på senere kurs eller man får refundert en andel av kursavgiften.  
 • Vi tar forbehold om at vi må ha tilstrekkelig mange påmeldinger for å kunne starte et kurs eller gruppetrening.