Svømmekurs for barnehager

Svømmeakademiet tilbyr svømmeopplæring for barnehager i bassenget i Munchs gate 7, nær St. Olavs plass i Oslo, og vi har jevnlig både private og offentlige barnehager fra Oslo på svømmeopplæring hos oss.

Svømmekurs for barnehager

Barnehager kan søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tilskudd til svømmeopplæring og vanntilvenning for barn.

Barnehagen kan søke fylkesmannen om kr. 1.750,- per barn.

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Målgruppen er barn i barnehage i alderen 4-6 år.

Mer informasjon om utlysning av midler fra Fylkesmannen finner du her: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Når det årlige budsjettet til Fylkesmannen er oppbrukt, må man vente til neste kalenderår med å søke. 

Hvis dere ønsker mer informasjon om dette tilbudet hos Svømmeakademiet så kontakt oss på e-post: kurs@svommeakademiet.no