Tips og trivselsregler

Tips og trivselsregler
Badehette

Badehette er påbudt i bassenget under barnekurs. I tillegg ønsker vi at barn og voksne skal benytte svømmebriller på svømmekurs for å få best mulig utbytte av undervisningen. 

Skap

Det er skap for oppbevaring av verdisaker i garderobene. På Montebello Bad må man ta med egen hengelås hvis man ønsker å låse skapet.

Ved Harbitz Torg får våre kunder til voksenkurs, vannaerobic og aqua pilates låne nøkkelarmbånd for å låse skap. Disse skal leveres tilbake etter avsluttet kursperiode. Mistet nøkkelarmbånd må erstattes.

All oppbevaring av verdisaker skjer på eget ansvar.

Hygiene

Vi ønsker å holde en høy vannkvalitet i bassenget. En badende som ikke har dusjet forurenser vannet like mye som ca. 40 badende som har dusjet og vasket seg med såpe.

Badende skal ta av plaster før de går i bassenget. Det er ikke tillatt med tyggegummi i eller rundt bassenget. Det skal heller ikke benyttes sko i våtromsområdene, i garderober eller rundt bassenget.

Barn og skifting

Barn under 7 år kan skifte med voksen av motsatt kjønn i garderoben. Man skal da gå i den garderoben som er rett for den voksne.

Fra 7 år skal jenter gå i damegarderoben og gutter i herregarderoben.

Vær forsiktig

Den største risiko for skader er på land. Det er derfor forbudt å løpe i bassengområdet eller i garderober. Barna får kun lov til å hoppe eller stupe på anvist område når kursinstruktør tillater dette.

Foresatte sin rolle under kurset

Kommunikasjon mellom kurselever og foreldre under kurstimen fører ofte til at barnet mister fokus og får dårligere utbytte av undervisningen. I tillegg forstyrres undervisningen for øvrige kurselever. Vi setter pris på at foresatte respekterer dette, og holder seg i bakgrunnen.

Foresatte

Av plass og sikkerhetshensyn kan foreldre eller søsken ikke bade, dusje eller benytte badstuer i forbindelse med kurset. Å sitte på bassengkanten eller plaske med beina i vannet er heller ikke tillatt. Vi setter pris på at dere sitter på benkene/stolene ved bassenget, står i bakkant mot vinduene eller venter utenfor. 

Barnekurs - spørsmål

Har dere spørsmål eller konstruktive tilbakemeldinger så ta dette opp med kursleder(som står på land) eller ta kontakt med kontoret. Instruktøren har som oppgave å fokusere på barna under undervisningen. Dette er for at kurselevene skal få best mulig utbytte av undervisningen, og av sikkerhetsmessige grunner.

Sykdom

Personer som er syke, har «dårlig mage» eller diaré skal ikke bade. Dersom det kommer oppkast eller avføring i bassenget må vannet renses. Det kan ta flere timer, og kurs og andre aktiviteter må  avlyses.

Barnevogner og sykler

Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å ta med barnevogner, sykler, sparkesykler eller lignende ting inn i badeanlegget. Det skal være fri passasje til rømning i garderober, ganger og trapper i tilfelle brann eller andre nødsituasjoner. Vi ber om at alle tar sikkerhet på alvor og respekterer dette. Det er minst to rømningsveier fra bassengrommet og ut på gaten.

Fotografering og video

Fotografering eller filming er forbudt i våre badeanlegg for å unngå at bilder av våre kunder kommer ut på sosiale medier uten at man er klar over eller ønsker dette. Dette er i tråd med hva som er vanlig i offentlige svømmeanlegg i dag. Vi ber alle om å respektere dette.

Til slutt

Vi tillater oss å nevne at vi forventer hensynsfull oppførsel fra både liten og stor.

Svømmeakademiet ønsker alle et lærerikt og godt kurs.

Badevettregler

Badevettregler
Badevettregler
  1. Lær å svømme
  2. Bad aldri alene
  3. Bad ikke når du er sulten, like etter at du har spist eller når du er påvirket av rusmidler.
  4. Stup ikke uten å vite hvor dypt det er
  5. Svøm langs land, men ikke under brygge eller foran stupebrett
  6. Dytt ikke andre ut i vannet.
  7. Dukk aldri noen under vann
  8. Gå opp hvis du føler deg kald eller uvel
  9. Rop om hjelp bare hvis du er i fare
  10. Bruk kun godkjent redningsvest

Kilde: Norges Røde Kors' badevettregler.